Kemetyl

Farmasøytisk industri

Farmasøytisk og relatert industri (kosttilskudd, mat- og drikkevare) er vårt viktigste segment innenfor industri kjemikalier. Vi er markedsledende i Norge på leveranser av Isopropanol og etanol (Ph.Eur kvalitet). Vi tilbyr alt fra bulk til IBC og fatleveranser. Vårt tank- og produksjonsanlegg er lokalisert på Øra/Fredrikstad - et anlegg som er auditert av flere store norske farmasiselskaper. Vår egen QA avdeling leverer nødvendige analyser og sertifikater - alt ihht Ph.Eur. I tillegg gjør vi selvfølgelig CoA, CoC og batch kontroller. Vi samarbeider med transportør som har egne dedikerte biler kun for oss - til transport av produkter til farmasøytisk industri. De viktigste produktene innenfor segmentet er:

  • Etanol 99,9% - absolutt alkohol
  • Isopropanol, pharma grade
  • Aceton
  • Etylacetat