Kemetyl

Industrikjemikalier

Kemetyl Gruppen er Europas største tilbyder av industrielle ethanol produkter.

Antall ethanol produkter summerer seg til nærmere 20 - inkludert miljøvennlig bio-ethanol til bruk for lastebiler og busser. I Scandinavia er vi også en av de største leverandører av ulike typer kjemikalier til andre industrier. Kemetyl opererer 5 egne tankterminaler og representerer et uttall av produsenter med ønske og behov for lokal representasjon. Vi arbeider for å tilføre merverdi til våre industrikunder i form av effektive logistikkløsninger, egne laboratorier, egen tankanlegg, egne produksjonsplattformer samt andre tjenester.

Kjemikatalog Kemetyl Norge 2016