Tre kjerneprinsipper!

Kemetyls virksomhet er basert på 3 kjerneprinsipper

  • Pålitelig, relevant og ansvarlig
  • Givende forretningsrelasjoner
  • Spekter og rekkevidde
Det er disse vi bygger vår virksomhet på. Det er de som legger premissene for alle våre aktiviteter, vår grunnleggende filosofi og vår unike posisjon.

Gjennom disse skal vi nå vår visjon - å endre kundens opplevelse.