REACH

Kemetyl er dedikert til å følge, opprettholde og fremme REACH-forordningen med forskrifter, etablert av EU. Den viktigste loven innenfor vår virksomhet.

REACH påvirker ikke bare den kjemiske industrien, men også alle brukere av kjemikalier. Noe som tilsier at veldig mange vil bli berørt av forskriften. For å sikre våre kunder trygghet i forhold til REACH så vil Kemetyl Group:
- ha egne representanter i SIEF, hvor vi er importør
- sikre tett samarbeide med kunder og leverandører for å oppfylle regelverket
- kontinuelig overvåke lovgivningen og hendelser innenfor REACH området
Vi vil etter beste evne veilede våre kunder gjennom alle trinn av REACH, for å sikre en effektiv forvaltning av reglene.

Hva er REACH?

REACH er en ny EU forskrift som skal ivareta regler for sikker bruk av kjemikalier: Fra Produksjon til Disposisjon. REACH introduseres trinnvis i perioden 2007 2018. Registrering av stoffer med årlig produksjon som overstiger 1000 ton skal være ferdig innen 1. desember, 2010, fullstendig dokumentert.

Hva gjør Kemetyl?

- som ledende skandinavisk importør deltar vi i Informasjonsutvekslingsforum for Etanol
- overvåker registreringsprosessen
- distribuerer nye opplysninger i forsynings- og distribusjonskjeden
- oppdaterer og tilgjengeliggjør Sikkerhetsdatablader
- kontrollerer at brukte ingredienser er registrert

Spørsmål til Kemetyl om REACH kan postes her: REACH