Produksjon med kvalitet

Kemetyl Gruppen har de siste årene jobbet med et "redesign" program, med målsetting om å bli en "World Class Manufacturer". En pågående prosess, der nye steg tas hver dag. Vårt mål er å etablere en kommersiell og fremtidsrettet infrastruktur av produksjonsplattformer - som er miljømessig holdbar.

Idag har vi egne produksjonsplattformer i; Holland, Norge (Øra/Fredrikstad og Halden) og Sverige. I tillegg har vi alliert oss med leiefyllere, flere steder i Europa. I tillegg har vi tett samarbeide med kontraktuelle partnere på flere områder, globalt. I sum så muliggjør dette at vi kan nå våre kunder - der de er - med en portefølje som tilfredsstiller deres behov. Vi investerer i fremtiden - nå!

Ditt varemerke eller vårt - du velger!