Fokus på totalkostnader

På innkjøpssiden jobber vi for beste "total value" når det gjelder råmaterialer, komponenter, ferdigvarer og tjenester.

Alle innkjøp relatert til nedenstående kostnadskategorier forhandles frem av vår sentrale Group Procurement avdeling:

  • Råmaterialer (ethanol, løsemidler, frostvæsker, MEG, IPA, parafiner, alkylat bensin)
  • Komponenter (kanner/plasker, kapsler, etiketter, esker/kartonger)
  • Ikke produksjonsrelatert materiell og tjenester (energi, transport)
  • Ferdigvarer and non-fluids
  • Leiefyllere
Vi hører gjerne fra interesserte leverandører som ønsker detaljer om foutsetninger for partnerskap. E-post